«Makt og Avmakt» tilbyr danseworkshops i forbindelse med våre danseturnéer.

Workshopene varierer, og varer fra ca. 45 til 90 min og vil bli holdt av begge danserne. Vi tilbyr to ulike workshop der begge blir tilpasset elevenes nivå. Workshopen er rettet mot danseskoler, kulturskoler og danselinjer i videregående opplæring, men også folk som driver med kampsport eller har interesse i bevegelse.

KREATIV WORKSHOP

Bli med på en workshop som tar utgangspunkt i dramaturgien til forestillingen Makt og avmakt! Vi begynner med en enkel oppvarming der vi introduserer ulike bevegelser og deler deretter deltagerne opp i grupper. Deltakerne vil bli gitt ulike redskaper for å utvikle bevegelse i samspill med hverandre, og det vil bli gitt spesifikke oppgaver som følger tematikken i forestillingen.

PARTNERARBEID WORKSHOP

Her vil vi fokusere på kontaktimprovisasjon og partnerarbeid med bevissthet rundt løft, fart og aktivt bruk av momentum! Etter hvert vil vi bevege oss inn i et mer fysisk bevegelsesspråk som består av tekniske løft, akrobatiske elementer og gulvarbeid. Målet er å mestre det å ta risiko, bygge tillit og kommunisere godt med hverandre.

Makt og Avmakt