LOFOT-TIDENDE 15.09.2017

Makt og avmakt

NRK Finnmark 05.10.206

NRK Finnmark 09.08.2017